Móc Chìa Khóa Khung Hình, moc chia khoa khung hinh

Móc chìa khóa khung hình, móc chìa khóa khung hình, sản phẩm được tích hợp 2 tính năng trong cùng một sản phẩm tạo độ tinh tế, ý nghĩa cho sản phẩm này.